Kierownik projektu: Igor Zubrycki igorzubrycki@gmail.com

Zakład sterowania robotów, Instytut Automatyki, Politechnika Łódzka

Najnowsze informacje
Copyright 2018